Kateřina Rutherford

fine arts / art classes

Painting trees in Angels Camp
Painting trees in Angels Camp

Vibrantní expresivní barevnost v raných figurativních cyklech, pozoruhodný kolorit, expresivně rytmická barevnost v městských motivech je charakteristická pro malířku Kateřinu Rutherford na její tvůrčí cestě, na které se rozhodla pro práci s barvou.

" Barevnost a s ní spojenou texturu, hmotu, rytmus či kompozici čerpám bezprostředně z přírody. Neuvěřitelné přírodní barevné kombinace jsou pro mě neomezeným zdrojem inspirace, ale i spoutáním. Před přírodou mám velkou pokoru a doposud v ní nacházím odpovědˇna veškeré dosavadní malířské problémy.

Malba v plenéru se stala pro mě stěžejní. Plenér je můj osobní boj sebezapření a snaha o bezprostřední vnímání barevnosti v přírodě či ve městě. Toto sebezapření mě emočně usměrńuje a směruje k abstrakci.

Obrazy vzniklé v plenéru mají svůj vlastní život a v ateliéru do nich už nezasahuji. Obraz malovaný v plenéru považuji za smyslový zážitek barvy v určitém časovém úseku, kdy vzniká."