katerina rutherford

Škola vidění

Motto: "Škola vidění usiluje o to, aby se všichni lidé učili nejen vidět, ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná utopie se již uskutečnila - vždyť všichni už umíme číst a psát." (Radoslav Kutra)

ŠKOLA VIDĚNÍ znamená určitý postoj k vizuální kultuře. Je to umělecká teorie, jejímž autorem je malíř a pedagog Radoslav Kutra. Jedná se o malbu, která vychází z Impresionismu a Paula Cézanna a tímto svým jedinečným propojením ukazuje novou cestu.

Tato technika má malíři pomoci uvědomit si, co vidí, a malovat svoje vidění pomocí vztahů teplých a studených barev. Díky takto osvojenému malování získává malíř domov, základnu pro své umělecké experimentování, do něhož se může kdykoli vrátit a načerpat novou sílu. "Absolutní technika malování překonává svou bezprostředností, zakládající se na kvalitativním barevném vidění všechna stylová klišé." (1)

Škola vidění se snaží překonat elitářství a individualismus dnešního "oficiálního umění", studovat malbu zde může kdokoli bez ohledu na vzdělání, věk či nadání. Vždyť schopnost barevného vidění má každý. Je to tedy otevřená cesta vidění, která je pro každého, nejen pro tzv. "talentované jedince". Protože slovu talent musíme zde rozumět jako "kreslířskému nadání", jež je samozřejmě naděleno jen některým. Ovšem aby člověk mohl vstoupit na cestu malování a vidění, je třeba především chuti, odhodlání a snad i odvahy. Odvahy - neboť je třeba odhodit všechny předsudky, klišé a naučené formy, které poskytují určitou jistotu a pohodlí.

Tato cesta neučí hotovým formám, ale hotových forem zbavuje. Nechce od nás složitost ani přijímačky na jedničku, ale upřímnost a pravdivost.

Celou teorii, na které stojí tato škola, popsal Radoslav Kutra v knize Die Schule des Sehens, nebo v českém přepracování Viditelný čas. V této teorii, kterou sám nazývá Orientací, spatřuje úkol malířství a zvláště barevného vidění jako zásadní princip oživující nejen umění, které se podle něho nachází v krizi, ale celého člověka v jeho tělesné i duchovní sféře.

V duchu Školy vidění malují a vyučují v České republice členky umělecké skupiny Experiment2 : Marie Smetanová, Jana Rozková, Kateřina Rutherford a Doris Windlin.Experiment 2 během společného malování v Popově na Valašsku
Experiment 2 během společného malování v Popově na Valašsku

https://www.galeriecaesar.cz/Galerie%20Archiv/2013/253_kutra/kutra.htm 


katerina rutherford